GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

         Được thành lập tháng 9 năm 2009, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Khảo sát Hà Đông (HDS) là tập thể gồm các cán bộ khoa học lâu năm chuyên ngành Trắc địa, Bản đồ, Địa chất, Thủy văn, Xây dựng, Tin học, Điện tử và Thương mại.

Chức năng chính của công ty HDS:

   Kinh doanh thiết bị trong lĩnh vực Trắc địa Bản đồ; Tài nguyên và Môi trường

   Khảo sát, lập báo cáo địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, thăm dò đánh giá trữ lượng khoáng sản, thăm dò nguồn nước, đánh giá tác động môi trường

   Đo vẽ, hiện chỉnh, thành lập các loại bản đồ từ các số liệu đo đạc mặt đất, ảnh hàng không - vệ tinh; Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ

   Tư vấn, cung cấp và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu, xây dựng hệ thống thông tin địa lý, xử lý ảnh hàng không – địa không gian

   Đo vẽ bản đồ đáy sông, biển các tỷ lệ

   Lập thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình đo đạc bản đồ

Công ty HDS là đại diện bán hàng tại Việt Nam của các hãng:

     ► Trimble Navigation Ltd. USA: Thiết bị, công nghệ GeoSpatial - Land Survey, Marine Survey

       Fugro – Holand: Sóng cải chính tín hiệu GNSS toàn cầu

      Ohmex – England: Máy đo sâu hồi âm

Khách hàng tiêu biểu

SẢN PHẨM MỚI SẢN PHẨM MỚI

Xem tất cả